גינה עם בריכת נוי גדולה ודק מרחף בהרצליה. בריכת הנוי גדולה ומרשימה ולמעשה תופסת חלק נכבד מן הגינה, לפי רצון הלקוח. שביל אבני מדרך מלווה את בריכת הנוי ומחבר בין שני קצוות הגן. הגן יושב בחלקו על מצע מנותק, על גג החניון של הבנין.  הפרויקט השלם כאן  גינה עם בריכת נוי