בריכות נוי - ALL PROJECTS

תכנון פיתוח נוף על גבי מגרש בגודל של 2.5 דונם
נגישות